Girişimciler için 8 Adımda İş Planı

İş planı, kurulması planlanan veya halihazırdaki  işletmelerin geliştirilebilmesi ilerleyebilmesi ve para kazanabilmesi için hazırlanan bir iş akış çizelgesidir.

Girişimcinin temel özelliklerini geliştirme;

Her yeni girişimci öne sürdüğü iş fikri çerçevesinde bir takım atılımlar yapmak ve hemen bu iş fikrini hayata geçirmek ister. Ancak girişimci olmak için kendine has dinamikler gerekiyor. Girişimcilik kavramının en temel özelliklerinden bir tanesi yüksek iş motivasyonlarının olmasının gerekliliğidir. Bu motivasyonu sağlamak için de kişi bir takım girişimcilik dinamiklerini yerine getirmeli, mevcut kişisel özelliklerini buna göre düzenlemelidir. Başarılı bir girişimci belirli özelliklere sahip olmalı ve bu özelliklerini karakter yapısı ile çok güzel bir biçimde harmanlaya bilmelidir.

  • Sorumluluk: işe, ekibe yönetebilme
  • Sabır: Bu konudaki açıklamayı http://www.muratyilmaz.biz.tr/isi-aceleye-getirme-bambu-etkisi/ adresinden inceleyebilirsiniz.
  • Finans yaratabilme; Sizi ve ekibinizi tatmin edecek bir gelir döngüsü oluşurmanız gerekiyor
  • Risk Yönetebilme; En başarılı girişimciler risk almayı bilen cesur kişilerdir dersek yanılmış olmayız

İş fikri için bilgi veri toplama

Birçok firma, müşterileri, rakipleri ve hatta kendileri hakkında daha fazla bilgi toplamak için geniş yeni veritabanlarına ulaşmaya hevesli, büyük verilerin bulunduğu dönem başlıyor.
Pazarlama ve pazar araştırması, verilerin kullanımının patlayan iki büyümekte olan alanlardır. Doğru aletlerle ve teknik bilgiyle, bu zaman bombası işinde kendinizi konumlandırabilir siniz.

Toplanan bilgilerin analizi ve yorumlanması

veri analizi, yararlı bilgileri keşfetmek, sonuç çıkarmak ve karar vermeyi desteklemek amacıyla verileri incelemek, temizlemek, dönüştürmek ve modellemek için kullanılan bir süreçtir. analizi bilgileriekibin çalışma isteğini ve performansını arttırmak amacıyla iş dizaynında işin basitleştirilmesi veya geliştirilmesi şeklinde değişikliklere gidilmesi gereğini ortaya koyabilir. Bu bilgiler, ekibin daha kısa sürede, daha az yorularak ve daha güvenli olarak çalışmasını sağlamak bakımından önem taşıyan işin dizaynında da yol gösterici olur.

İş fikrinin piyasa ve talep özellikleri

İş fikrinin piyasadaki başarısını olumlu veya olumsuz yönde etkileyecek müşteri kitlesine ulaşma yönünde yapılması gereken çalışmalar bu kapsamdadır. İlk hedef, satılması planlanan ürün ve hizmetin, piyasadaki diğer örnekleri kadar iyi ve onlardan çok daha ucuza mal edilebilmesi yönündeki araştırmalardır. Unutulmaması gereken konu, bir işletmenin başarısının müşteri piyasası kadar, diğer piyasaları tanımasına ve burada rekabet edebilmesine bağlı olduğudur.

Ürün ve Hizmet üretimi tedariği temel süreçler

İşletme faaliyetlerinizi yerine getirmek için temin etmeniz gereken ürün ve hizmetler neler?
Bu ürün ürünleri ve hizmetlerin kalitesi ve fiyat skalası hangi seviyede olmalı?
Hedeflediğiniz ürün ve hizmetleri temin edebileceğiniz tedarikçi firmalar hangileri?
Ürün ve hizmet alacağınız tedarikçilerin pazar durumu, bilinirlikleri ve rekabet konumlaması nasıl?

Pazarlama stratejinizi belirleyin

Pazarlama stratejisi olmadan müşterileri etkileme çabalarınız rastgele ve yetersiz olur. Önce pazarı tanımlamak ve daha sonra da sunduğunuz faydalar aracılığıyla hedef pazarınızla iletişim kurmak olmalıdır. Stratejinizi oluşturduktan ve uyguladıktan sonra verimliliği gözlemlemeniz ve stratejinizin başarısının devamlılığını sağlamak için düzenli değişiklikler yapmanız gerekir

Finasal planınızı oluşturun

Finansal planlama yapacaksanız, “bütçe” olmazsa olmazınızdır. Bütçe yaparak, planınızda bulunan her bir aşama için ne kadar para ayırmanız gerektiğini görebilirsiniz. Harcamalarınızı belirleyerek, potansiyel müşterilerinize hangi olasılıkla tahminen ne kazanç sağlayacağınızı tahmin etme aşaması

İşinizi geliştirmek.

Tüm adımlardan sonra, düzenli yapmanız gereken en önemli çalışmadır. Sektördeki rekabeti gözlemleyerek, işinizi geliştirmek için birçok farklı yeni yöntem geliştirebilirsiniz. Sektördeki diğer firmaları gözlemleyip, onlarla olan rekabet durumunu iyi analiz etmek, işinizi geliştirme konusunda size birçok fayda sağlayabilir. Düzenli takip edip, iş yapma şeklinizi, üretim, servisinizi ve işletmenizi devamlı iyileştirmelisiniz.

 

https://twitter.com/marketing_ist/status/1106483815516696576
https://www.instagram.com/p/BvBjFIJAijj/?utm_source=ig_web_copy_link

https://www.instagram.com/pazarlama/