AB KDV Kanunu Değişiklikleri Mikro İhracatı nasıl etkiler

AB 1 Temmuz 2021 tarihinde KDV kanunları kapsamında büyük bir değişikliğe gitti. T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün yazısında, Avrupa Birliği’nin, işletmeden tüketiciye sınır ötesi e-ticaret işlemlerinde uyguladığı yeni Katma Değer Vergisi (KDV) kurallarının 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren geçerli olacağını duyurduğu, değişikliğin amacının, sınır ötesi çevrimiçi satışlarda ortaya çıkan engelleri bertaraf etmek ve KDV’nin, tüketimin yapıldığı yerde ödenmesini sağlamak olduğunun belirtildiği ifade

Import One-Stop Shop (IOSS), işletmelerin 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren ithal malların mesafeli satışlarında KDV e-ticaret yükümlülüklerine uymak için kullanabilecekleri elektronik portaldır .

1 Temmuz 2021 tarihine kadar geçerli olan KDV kurallarına göre, değeri 22 Euro’ya kadar olan ticari mallar için ithalat KDV’si ödenmesi gerekmemektedir.

Yeni KDV e-ticaret kuralları , 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren bu hükmü kaldıracaktır . Bu nedenle, 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren, üçüncü bir ülkeden veya üçüncü bir bölgeden AB’ye ithal edilen tüm ticari mallar, değerlerine bakılmaksızın KDV’ye tabi olacaktır.

IOSS, malların daha önce olduğu gibi AB’ye ithal edildiği anda KDV’yi alıcıya ödetmek yerine, AB’deki alıcılara ithal edilen malları satan tedarikçilerin ve elektronik arayüzlerin KDV’yi tahsil etmesine, beyan etmesine ve vergi makamlarına ödemesine izin verir. (22 EUR üzerindeki ürünler için).

Her ülkede olduğu gibi Avrupa Birliği ülkelerine yapılan gönderilerde kargo öncelikle ülke gümrüğüne varmaktadır. Gümrükte gerekli kontroller sağlandıktan sonra alıcıya teslim edilmektedir. Gümrük kontrollerinde dikkat edilen en önemli kısımlardan biri ürünün mal bedelidir. Gümrükte beyan edilen ürün mal bedeli o ülkenin gerekliliklerine göre bir gümrük sınırına tabi tutulur. Gümrük mal bedeli sınırı ülkeden ülkeye değişiklik göstermekle birlikte Avrupa Birliği ülkeleri için 22 Euro’dur. Demek oluyor ki; AB ülkelerine tek seferde göndereceğiniz ürünün bedeli 22 Euro altında olması sizin lehinize olacaktır. Aksi durumda her bir ülke kendi gerekliliklerine göre belirli bir miktar masraf (KDV) çıkarmaktadır. Ülkelerin KDV oranları değişiklik göstermektedir.

IOSS’un avantajları nelerdir?
IOSS, ithal malları AB’deki alıcılara mesafeli olarak satan satıcılar için KDV’nin tahsil edilmesini, beyan edilmesini ve ödenmesini kolaylaştırır. IOSS ayrıca, yalnızca satın alma anında ücretlendirilen alıcı için süreci kolaylaştırır ve bu nedenle mallar teslim edildiğinde herhangi bir sürpriz ücretle karşılaşmaz. Satıcı IOSS’a kayıtlı değilse, alıcı KDV’yi ve genellikle nakliyeci tarafından alınan bir gümrükleme ücretini ödemek zorundadır.

IOSS’ye kayıt olmak

Bir satıcı iseniz ve AB’de yerleşik olarak bulunuyorsanız AB ülkesine kaydolmanız gerekecektir. Kayıtlı değilseniz; kendi adınıza KDV’yi kaydettirip, beyan etmesi için bir aracı atamanız gerekecektir. Ek olarak IOSS numaranızı gümrükte beyan edecek taşıyıcı firmanıza vermeniz gerekecektir. Bu zamana kadar AB’ye satış gerçekleştiren e-ticaret şirketi her bir ülkesi için ayrı ayrı KDV kaydı yapmak ve takibi sağlamakla sorumluydu. 1 Temmuz 2021 tarihi itibariyle e-ticaret şirketleri tek bir ülkeden IOSS’e kaydolarak, bahsetmiş olduğumuz gibi KDV’yi tedarik aşamasında veya müşterilerden ithalat aşamasında tahsil ederek işlemlerine devam edebilir. IOSS’ye kayıt olmak isteyen işletmeler, 1 Nisan 2021 tarihinde itibariyle bir AB üyesi ülkenin IOSS portalını kullanabilir. AB’de kurulmamış şirketlerin KDV süreçlerini yönetebilmesi ve gereklilikleri yerine getirebilmesi için AB’de yerleşik halde olan bir aracı ataması gerçekleştirmelidir.

1 Temmuz 2021’den itibaren neler değişti;

Çevrimiçi Satıcılar Elektronik Arayüzler
1 Temmuz 2021’den itibaren, 22 Euro’yu aşmayan malların ithalatına uygulanan katma değer vergisi (KDV) muafiyeti kaldırılacaktır. Sonuç olarak, AB’ye ithal edilen tüm mallar KDV’ye tabi olacaktır.

Import One-Stop Shop (IOSS) , AB’den veya AB dışı bir ülke veya bölgeden satıcılar tarafından uzaktan satılan mallar için KDV beyannamesi ve ödemesini kolaylaştırmak ve basitleştirmek için oluşturulmuştur. Dahası, KDV ödemesi yalnızca AB içinde bir alıcı tarafından yapılan satın alımlar ve değeri 150 Euro’nun altındaki mallar için geçerlidir.

1 Temmuz 2021’den itibaren, malların AB’ye ithalatında 22 Avroyu geçmeyen KDV muafiyeti kaldırılacaktır. Sonuç olarak, AB’ye ithal edilen tüm mallar KDV’ye tabi olacaktır.

Malların satışı, AB’deki alıcılara elektronik bir arayüz aracılığıyla kolaylaştırılırsa, elektronik arayüz satışı yapmış kabul edilecek ve prensip olarak KDV’nin ödenmesinden sorumlu olacaktır.

IOSS, AB’den veya AB dışı bir ülke veya bölgeden satıcılar tarafından uzaktan satılan mallar için KDV beyannamesi ve ödemesini kolaylaştırmak ve basitleştirmek için oluşturulmuştur. Dahası, KDV ödemesi yalnızca AB içinde bir alıcı tarafından yapılan satın alma işlemleri ve değeri 150 Euro’nun altındaki mallar için geçerlidir.

 

IOSS hangi mal tedarikini kapsıyor?

Çevrimiçi Satıcılar Elektronik Arayüzler
IOSS, malların satışını şu mesafelerden kapsar:

 • satıldıkları sırada AB dışından gönderilir veya nakledilir;
 • sipariş birden fazla ürün içerse bile, toplam değeri 150 EURO’yu (düşük değerli mallar) aşmayan konsinye olarak sevk veya nakledilen;
 • tüketim vergisine tabi değildir (tipik olarak alkol veya tütün ürünlerine uygulanır).
Elektronik bir arayüz, bir tedarikçiden ithal edilen malların satışını kolaylaştırdığında ve mallar:

 • satıldıkları sırada AB dışından gönderilir veya nakledilir;
 • 150 EURO’yu aşmayan bir değere sahip sevkıyatlarda sevk veya nakledilen (düşük değerli mallar);
 • tüketim vergisine tabi değildir (tipik olarak alkol veya tütün ürünlerine uygulanır).

Elektronik arayüz, bir alıcı ile bir satıcının bu elektronik arayüz üzerinden iletişime geçmesine izin verdiğinde ithal malların satışını kolaylaştırdığı kabul edilir, burada nihai sonuç malların o alıcıya satışıdır.

 

IOSS nasıl çalışır?

Çevrimiçi Satıcılar Elektronik Arayüzler
IOSS’ta kayıtlı satıcıların, bir AB Üye Devletinde alıcıya yönelik malları satarken KDV uygulaması gerekir. KDV oranı, malların teslim edileceği AB Üye Devletinde geçerli olan orandır. AB’de KDV oranları ile ilgili bilgiler hem mevcuttur Avrupa Komisyonu web sitesinde ve ilgili ulusal vergi idarelerinin web siteleri . IOSS’a kayıtlı elektronik arayüzler, bir AB Üye Devletinde vergilendirilebilir gerçek satıcı yerine alıcı tarafından satışta ödenmesi gereken KDV’yi ödeyecektir.

KDV oranı, malların teslim edileceği AB Üye Devletinde geçerli olan orandır. AB’de KDV oranları ile ilgili bilgiler hem mevcuttur Avrupa Komisyonu web sitesinde ve ilgili ulusal vergi idarelerinin web siteleri .

IOSS’a nasıl kayıt olabilirsiniz?

Çevrimiçi Satıcılar Elektronik Arayüzler
1 Nisan 2021’den itibaren, herhangi bir AB Üye Devletinin IOSS portalına iş kaydı yapabilirsiniz. İşletmeler AB’de bulunmuyorsa, normalde IOSS kapsamındaki KDV yükümlülüklerini yerine getirmek için AB’de yerleşik bir aracı atamaları gerekecektir. IOSS kaydı, ithal malların AB’deki alıcılara yapılan tüm mesafeli satışları için geçerlidir. IOSS’u yalnızca 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren satılan ürünler için kullanmaya başlayabilirsiniz. Elektronik arayüz, 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren herhangi bir AB Üye Devletinin IOSS portalına kaydolabilir. Elektronik arayüz AB’de kurulmamışsa, normalde IOSS kapsamındaki KDV yükümlülüklerini yerine getirmek için AB’de yerleşik bir aracı görevlendirmesi gerekecektir.

Bu IOSS kaydı, ithal malların AB’deki alıcılara yapılan tüm mesafeli satışları için geçerlidir.

IOSS’u yalnızca 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren satılan ürünler için kullanmaya başlayabilirsiniz.

IOSS’u kullanırsanız ne yapmanız gerekir?

Çevrimiçi Satıcılar Elektronik Arayüzler
 • AB sınırında malları beyan eden kişiye IOSS KDV kimlik numarası dahil olmak üzere AB’de gümrük işlemleri için gerekli bilgileri sağlamak;
 • AB’de alıcı tarafından en geç sipariş süreci tamamlandığında ödenecek KDV tutarını gösterin / gösterin;
 • Bir AB Üye Devletinde nihai varış yeri olan tüm uygun malların tedarikinde alıcıdan KDV tahsil edilmesini sağlamak;
 • Uygun malların 150 EUR eşiğini geçmeyen sevkiyatlarda sevk edildiğinden emin olun;
 • Mümkün olduğu ölçüde, alıcı tarafından EUR cinsinden ödenen fiyatı fatura üzerinde gösterin;
 • IOSS için belirlendiğiniz Üye Devletin IOSS portalı aracılığıyla elektronik aylık KDV iadesi sunun;
 • KDV iadesinde beyan edilen KDV’yi IOSS için belirlediğiniz Üye Ülkeye aylık olarak ödeyin;
 • 10 yıl boyunca kolaylaştırılan tüm uygun IOSS satışlarının ve / veya satışlarının kayıtlarını tutmak;
 • AB’de gümrük işlemleri için gerekli bilgilerin, IOSS KDV kimlik numarası da dahil olmak üzere, malların ithal edileceği AB gümrüklerine ulaşmasını sağlamak için malların fiili satıcısı ile işbirliği yapmak.
 • AB’de alıcı tarafından en geç sipariş süreci tamamlandığında ödenecek KDV tutarını gösterin / gösterin;
 • Bir AB Üye Devletinde nihai varış yeri olan tüm uygun malların tedarikinde alıcıdan KDV tahsil edilmesini sağlamak;
 • Bu toplam yalnızca birden fazla kalemle elde edilse bile, uygun malların 150 EUR eşiğini geçmeyen sevkiyatlarda sevk edildiğinden emin olun;
 • Mümkün olduğu ölçüde, alıcı tarafından EUR cinsinden ödenen fiyatı fatura üzerinde gösterin;
 • IOSS için belirlendiğiniz Üye Devletin IOSS portalı aracılığıyla elektronik aylık KDV iadesi sunun;
 • KDV iadesinde beyan edilen KDV’yi IOSS için belirlediğiniz Üye Ülkeye aylık olarak ödeyin;
 • 10 yıl boyunca kolaylaştırılan tüm uygun IOSS satışlarının ve / veya satışlarının kayıtlarını tutmak;

Bazı istisnalar geçerli olacaktır

Çevrimiçi Satıcılar Elektronik Arayüzler
Aşağıdaki durumlarda mal satışlarında KDV tahsil etmeniz gerekmez:

 • Aynı alıcıya birkaç ürün satarsınız ve bu mallar 150 EUR’dan fazla tutarda bir pakette gönderilir. Bu mallar, AB Üye Devletinde ithalatta vergilendirilecektir;
 • Mesafeli mal satışlarınız, pazar yeri veya platformlar gibi elektronik bir arayüzle kolaylaştırılır. Bu durumda, elektronik arayüz ödenmesi gereken KDV’den sorumludur.
EI’nin aşağıdaki durumlarda ithal edilen malların satışlarına ilişkin KDV’yi toplamasına ve / veya rapor etmesine gerek yoktur:

 • Gerçek satıcı, aynı alıcıya birkaç mal satmaktadır ve bu mallar, 150 EUR’dan fazla bir tutarda bir pakette sevk edilmektedir. Bu mallar, AB Üye Devletinde ithalatta vergilendirilecektir.

E-ticaret pazar yerlerinin IOSS kullanması

E-ticaret pazar yerleri 150 Euro ve altı gönderiler için IOSS sistemine kayıt olursa, sürecin tüm taraflar için daha güvenilir ve şeffaf ilerleyeceğini söylemek yanlış olmayacaktır. Bu durumda pazar yeri, alışveriş esnasında KDV tutarını müşteriden keser ve yetkili makamlara iletir. Böylelikle ticarette hız kazanılacaktır. IOSS’a kaydolan pazar yeri IOSS numarasını satıcısı ile paylaşmalıdır. Satıcı, IOSS numarasını pazar yerinden temin ederek gümrük beyanında bulunacak taşıyıcı firmasına iletmelidir. Birden fazla pazar yerinde satış yapan şirketler her satışını kanıtlar nitelikte özenle kayıt altına almalıdır. Her satışına karşılık gelen IOSS numarasını gümrük beyanında bulunacak taşıyıcı firmasına vermesi gerekmektedir.

Avrupa Birliği ülkeleri

Avusturya, Slovenya, Belçika, Hırvatistan, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Almanya, İrlanda, İtalya, Letonya Litvanya, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, İspanya, İsveç, Lüksemburg, Fransa, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Bulgaristan, Hollanda, Kıbrıs, Yunanistan, İspanya

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir