ATR Nedir?

Fransızca kelimelerinin (Admission Temporaire Roulette) bir araya gelmesiyle oluşan “A.TR” belgesi; Türkiye veya Topluluk’ta serbest dolaşımda bulunan eşyanın Türkiye-Avrupa Topluluğu gümrük birliği çerçevesinde tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamak üzere, gümrük idaresince ya da bu idare tarafından yetki verilmiş kuruluşlarca düzenlenip gümrük idaresince vize edilen belgedir

Atr Belgesi nasıl alınır

Belge Türkiye’de Ticaret Odası’ndan veya İhracatçılar Birliği’nden temin edilmektedir.

ATR dolaşım belgesinin düzenlenebileceği ülkeler nelerdir?

Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan,  Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Yunanistan

Serbest dolaşım halinde bulunan işlenmiş tarım ürünlerinin veya sanayi ürünlerinin gümrük muafiyetlerini sağlayan ATR’nin işlevi nedir?

Türkiye’den Avrupa Birliği’ne bir ürün satıldığında Avrupa’daki alıcı yalnızca KDV’sini öder. Aynı şekilde, Avrupa Birliği’nden alınan bir ürün için de Türkiye’deki alıcı yalnızca KDV’sini öder. Ürün, belge olmadan taşıması gerçekleşir ise; 3. ülkelere uygulanan vergilere tabi tutulur.

ATR dolaşım belgesi üzerinde doldurulması istenilen bölümler nelerdir?

  • İlgili kişi veya kuruluşun bilgileri (adı,adresi)
  • Alıcı bilgileri (adı, adresi)
  • Taşıma belgesinin numarası
  • İhraç edilen ülke
  • İthal edilen ülke
  • Ürün ile ilgili sıra numarası
  • Ürünün ölçüleri (kg vs)
  • Ürünün tanımı, markası, numarası, miktarı ve ambalaj türü
  • Gümrük idaresi’nin doldurulması istenilen bölüm.

ATR dolaşım belgesinin onay ve vize süreci nedir?
İhracatçı veya yetkili bir gümrük müşaviri ATR belgesini, ticaret odası ya da ihracatçı birliklerinden 1 adedi yeşil, 4 adedi beyaz olacak şekilde 5 nüsha olarak satın alır ve doldurur. Onayı için ticaret odası ya da ihracatçı birliklerine ibraz eder. İbraz edilen kurum tarafından belgenin uygunluğu teyit edilir ve onaylanır. Beyaz renk nüshalar ilgili memur tarafından imzalanır, mühürler onaylanır ve ihracatçıya ya da yetkili gümrük müşavirine teslim edilir. Yeşil nüsha ise onaylayan kurumda kalmaktadır. Teslim edilen 4 nüsha işlemlerin yapılacağı gümrük idaresine ibraz edilir. Gümrük idaresince gereken kontroller yapılır, onay verilir ve belge vizelenir. İhracat süreci bittikten sonra gümrük idaresine teslim edilmesi için yeşil nüsha ve 1 adet beyaz nüsha ihracatçı veya yetkili gümrük müşavirine teslim edilir. Gümrük idaresi teslim aldığı bu 2 nüshadan birini kendisine bırakır bir diğerini ise belge başvurusunun yapıldığı, ticaret odası veya ihracatçı birliğine göndermesi için ihracatçı veya yetkili gümrük müşavirine teslim edilir. Böylelikle ihracatçı veya yetkili gümrük müşavirinde 1 adet yeşil 1 adet beyaz olmak üzere 2 adet nüsha kalmış olur. Bu son iki nüshanın yeşil renklisi ithalatçı gümrüğüne gönderilirken beyaz renklisi ihracatçıda saklı kalır.

Atr Düzenlenen Ülkeler

Almanya
Avusturya
Belçika
Bulgaristan
Çek Cum.
Danimarka
Estonya
Finlandiya
Fransa
Hırvatistan
Hollanda
İngiltere
İrlanda
İspanya İsveç
İtalya
Kıbrıs
Letonya
Litvanya
Lüksemburg
Macaristan
Malta
Polonya
Portekiz
Romanya
Slovakya
Slovenya
Yunanistan

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir