Danışmanlık Hizmeti Nedir?

İş başarısını artırmada danışmanlık sadece öğüt vermek, tavsiyede bulunmak, yardım elini uzatmak anlamına gelmez. Bir takım soruları ve sorunları  biriktirip cevap aramak için danışmana ihtiyaç duyarsınız, verimliliğinizi, hangi iş kollarında başarılı olacağınızı sorarsınız. Danışmanın da size “şunu yap, bunu yapma” demesini beklersiniz. Bir aksiyon iş yol haritası ile eksik yönlerinizi gidermenizi, artı yönlerinizi hızlandırmasını beklemelisiniz.

Meslek, bir çok  dalda uzun sure uzmanlık yapmış kişilerin emeklilik döneminde yapabileceği , keyif verici , yorgunluk ve sorumluluktan uzak iş midir?

Danışmanlık hizmetleri, son zamanlarda ciddi bir şekilde artış göstermektedir. KOBİ’ler markalaşmadan pazarlamaya, insan kaynaklarından muhasebeye kadar birçok konuda alanında uzman danışman firmalardan hizmet alarak sorunlarını çözüme kavuşturma ve ihtiyaçlarını giderme yoluna gitmektedir.

Sektör her gün yeni alanları da içine alarak danışmanlık hizmetlerinin kapsamını genişletmekte ve artan talebi yeni danışmanlar yetiştirerek karşılamaya çalışmaktadır. Ancak danışmanlığın tam anlamıyla bir meslek olmaması, danışmanlara herhangi bir izin veya lisans verilmemesi birçok kişinin danışman olmasına sebep olmaktadır.

KOBİ’lerin bir üstü nitelikte, sektöre yöne veren şirketlerde çalışan uzman kişiler, çalıştığı yerden o veya bu sebeple ayrılanlar, hâlihazırda çalışırken, bilgi ve becerilerine uygun işlere kalan zamanlarında danışmanlık yapmak isteyenler, birçok kişinin kendisini danışman olarak nitelendirmesi ve bu alanda belli konularda danışmanlık yapması durumu bugünlerde çokça rastlanır hale gelmiştir.

Danışman kişilerin sahip oldukları bilgiler hizmet verilen kuruluşun sahip olduklarından daha farklı ve yenilikçi olmalı, bu kuruluşa yeni bir şeyler katmalıdır.