E-İhracatta Fikri Mülkiyet Yasaları

Taklit, kopya veya satışa yetkili olmadığınız ürünlerin b2b ve b2c e-ihracat ve eticaret sitelerine eklenmesi ve listelenmesi kesinlikle yasaktır.

Durumun tespiti halinde, ürünler e-ihracat yer ve serivis sağlayıcıları  tarafından silinebilir ve mağaza cezalandırılabilir. Bu durumlarda b2c e-ihracat ve eticaret pazar yerleri hukuki işleme başvurup, hesabınızı ve ödemelerinizi askıya alır.

Ticari Markalar; Ürün üzerinde ve/veya ambalajında ve/veya ticari markayla aynı veya çok benzer ticari markanın izinsiz kullanımı.

Patentler; Tasarım, yardımcı model ve buluş patenti hakları ihlali

Telif Hakkı; Metin, resim, video, müzik, yazılım gibi telif hakkıyla korunan materyallerin izinsiz kullanımı telif hakkının ihlali anlamına gelecektir.

Marka sahibi markasının izinsiz kullanımı durumunda, aşağıda belirtilen fiillerin önlenmesini herkese karşı talep edebilir

  • Markanın tescil kapsamına giren aynı mal veya hizmetlerle ilgili olarak, tescilli marka ile aynı olan herhangi bir işaretin kullanılması,
  • Tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsadığı mal veya hizmetlerle aynı veya benzer mal veya hizmetleri kapsayan ve bu nedenle halk tarafından işaret ile tescilli markanın ilişkilendirilmesini de içerecek şekilde, karıştırılma ihtimali bulunan herhangi bir işaretin kullanılması,
  • Aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde olmasına bakılmaksızın, tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle markanın itibarından haksız bir yarar elde edecek veya itibarına zarar verecek veya ayırt edici karakterini zedeleyecek nitelikteki herhangi bir işaretin haklı bir sebep olmaksızın kullanılması.

Aşağıda belirtilen durumlarda izinsiz bir kullanım söz konusu ise, ikinci fıkra hükmü uyarınca bunlar yasaklanabilir

  • İşaretin, mal veya ambalajı üzerine konulması,
  • İşareti taşıyan malın piyasaya sürülmesi veya bu amaçla stoklanması, teslim edilebileceğinin teklif edilmesi veya o işaret altında hizmetlerin sunulması veya sağlanması,
  • İşareti taşıyan malın gümrük bölgesine girmesi, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması,
  • İşaretin, teşebbüsün iş evrakı ve reklamlarında kullanılması,
  • İşareti kullanan kişinin, işaretin kullanımına ilişkin hakkı veya meşru bir bağlantısı olmaması koşuluyla, işaretin aynı veya benzerinin internet ortamında ticari etki yaratacak biçimde, alan adı, yönlendirici kod, anahtar sözcük ya da benzeri biçimlerde kullanılması,
  • İşaretin ticaret unvanı ya da işletme adı olarak kullanılması.
  • İşaretin hukuka uygun olmayan şekilde karşılaştırmalı reklamlarda kullanılması

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir