İhracat İş Akış Şeması

ihracat, yurt içinde yerleşik kişilerin yurt dışına yapmış olduğu mal satışlarını ifade eder. Sözlük anlamı ise, Bir ülkede üretilen bir malın, yabancı ülkelere döviz karşılığında satılmasına denir. Ürünü bulduk hemen ihracat yapalım dediğinizde, aşmanız gereken bir iş listesi ile karşılaşacaksınız. Merak etmeyin, bu aşamaların çoğu birbirine benzeyen işlerden oluşmakta.  Bana göre en çok uğraşılan adım “Müşteri Bulunması” ki tüm firmalar bu konuda devamlı tekrar eden aktiviteler ile büyük efor harcamaktadır. 

İhracatta tüm süreçlerin planlı ve aksamadan ilerlemesi için yapmanız gereken işlemleri listelemek istedim.

 • İhracatçı sıfatının kazanılması
  • İhracatçı Birliğine üye olunması ile “İhracatçı” sıfatı kazanılır.

  • İhracatçı Birliğine üye olunabilmesi için şirket kurmak zorunluluğu yoktur, gerçek kişiler de ihracatçı birliği üyesi olabilir.

  • İhracatçı Birliği üyesi olabilmek için “giriş aidatı” ödenmek zorundadır, ihracatçı birliğine üye olduktan sonra ise “yıllık aidat” ve ihracat bedeli üzerinden “nisbi aidat” ödenir.

 • Müşterilerin bulunması; Pazar araştırması, analizi ve değerlendirilmesi, olası ithalatçı ile görüşmelerin yapılması
 • İthalatçı ile anlaşmaya varılması ve ayrıntılı sözleşmenin hazırlanması
 • İhracat için ürünlerin sözleşme şartlarına uygun olarak hazırlanması
 • İhraç konusu ürüne ve ülkeye göre gerekli izin/onayların alınması ve ürün ve ülkeye göre farklılaşan evrakların hazırlanması
 • Ödeme işlemleri ile ilgili olarak banka ile görüşülmesi
 • Lojistik operasyonları yürütecek firma ile ve gümrük müşaviri ile anlaşmanın yapılması ve sözleşmenin hazırlanması
 • Sigorta yükümlülüklerinin yerine getirilmesi
 • Eşyanın ihracatı için gerekli belgelerinin hazırlanması, eşyanın taşıyıcıya teslimi ve  gümrükleme işlemlerinin tamamlanması
 • İhracat  bedelinin sözleşme şartlarına göre ve ilgili banka üzerinden ve mevzuata uygun olarak ülkeye getirilmesi ya da serbest kullanımı
 • İhracat dosyasına ilişkin mükellefiyetlerin yerine getirilmesi ve kapatma ve sonuç işlemlerinin yapılması

Sunum prezi ile 2012 yılında hazırlanmıştır. incelemek isteyenler için link adresi https://prezi.com/yy8eg9icb3uv/ihracat-is-aks/ 

Prezi ile çok daha iyi sunumlar hazırlanmaktadır. Aşağıda ilgili yazıya ulaşabilirsiniz.