ihracat prosedürleri ve süreçler

İhracat, bir ülkenin başka bir ülkeye mal veya hizmet satmasıdır. İhracat, ülkenin ekonomik büyümesine, döviz gelirine, istihdama ve rekabet gücüne katkı sağlar. İhracat yapmak isteyen firmaların, bazı prosedürleri takip etmesi gerekir. Bu prosedürler, ihracatın türüne, yöntemine, hedef pazarına ve taşıma şekline göre değişiklik gösterebilir. Ancak genel olarak, ihracat prosedürleri şu aşamalardan oluşur:

 • İhracat yapmaya uygun bir ürün veya hizmet belirlemek
 • İhracat yapılacak pazarı araştırmak ve analiz etmek
 • İhracat yapılacak ülkenin mevzuatına, gümrük kurallarına, vergi oranlarına ve standartlarına uygun olmak
 • İhracat yapılacak ülkeye uygun bir dağıtım kanalı veya iş ortağı bulmak
 • İhracat için gerekli belgeleri hazırlamak ve onaylatmak
 • İhracat için gerekli finansmanı sağlamak
 • İhracat için uygun bir taşıma yöntemi seçmek ve taşıma sözleşmesi yapmak
 • İhracat mallarını gümrükten çıkarmak ve teslim etmek
 • İhracat bedelini tahsil etmek ve muhasebe kayıtlarını tutmak

İhracat prosedürleri, ihracatçı firmaların karşılaşabileceği zorlukları azaltmak, ihracat sürecini kolaylaştırmak ve ihracatın verimliliğini artırmak için tasarlanmıştır. İhracat prosedürlerine uyum sağlamak, ihracatçı firmaların uluslararası ticarette başarılı olmasının önemli bir koşuludur.

Genel anlamda, ihracat adımları aşağıdaki gibi özetlenebilir.

 • Sipariş alma, ön görüşmeleri yazışmalar
 • Fiyat görüşmeleri
 • Ödeme şekli/ teslim şekli /ihracat şekli görüşmeleri
 • Belgelerin hazırlanması
 • Malın üretimi/hazırlanması
 • Malın teslimi
 • Ödeme

Fiili İhracat Gerçekleşme Süreci

Yukarıdaki süreç müşteri ile belirlendiğinde, işin fiili süreci başlar.

İhracatçı Birlikleri ve Gümrük İdareleri Kaydı: İhraç konusu ürün ile ilgili üye olunan İhracatçı Birlikleri üzerinden ihracatın gerçekleşebilmesi için üyelik kaydının olması gereklidir. Ayrıca ilgili Gümrük İdaresi ile de iletişime geçilmelidir.

Gümrük Müşavirinin Yetkilendirilmesi ve Gümrükleme İşlemlerinin Tamamlanması: İhracatçı işletme tarafından yetkilendirilen gümrük müşavirleri tarafından bir taraftan ihraç konusu ürün ve ülkeye göre farklılaşan ve hazırlanması zorunlu olan belgelerin hazırlanması ve gümrük beyannamesinin düzenlenmesi ve ihracat işlemlerinin başlatılması önemli bir adımdır.

İhracatta Gerekli İzin ve Onayların Alınması: İhracatta İhracatçı Birliklerine her ihracat üzerinden nispi aidat ödenmesi, Ticaret ve Sanayi Odalarında ATR, Menşei Şehadetnamesi gibi belgelerin onaylatılması ve bazı ihraç konusu ürünler için ilgili birimlerden izinlerin alınması gerekli ve önemlidir.

Aracı Banka İle Bağlantıya Geçilmesi: ihracat işleminin mali yönüne ilişkin detayların banka ile görüşülerek açıklığa kavuşturulması gereklidir.

Taşıma ve Depolama İşlemlerini Yürütecek Lojistik Hizmet Sağlayıcı Firmanın Seçimi ve Taşımanın Gerçekleşmesi: Dış ticarette en önemli ve sorunsuz tamamlanması gereken süreçler olan taşıma, depolama, sigorta işlemlerini yürütecek doğru lojistik firmasının seçimi iş bütünlüğü açısından önemli görülmelidir.

İthalatçı Tarafından Ödeme İşleminin Yapılması ve Kambiyo Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi: İhracatçının sözleşme şartlarına uygun olarak malı ithalatçıya ulaştırması öncesi ve sonrasında ithalatçının mali yükümlülüğünü tamamlaması ile(ödeme Şekline göre) ihracat işlemi sorunsuz tamamlanmış olur.

Konuyu özetlersek, ihracat onayının onay gelmesi halinde, müşteriyle anlaşılan ödeme şekline bağlı olarak ön ödeme istenebilir. Eğer nakit bir ödeme anlaşması yapıldıysa ön ödeme için cüzi bir miktar şirket talep edebilir. Bu aşamanın da bitirilmesinden sonra üretime dair onay fabrikaya geçilmektedir.

 • Fabrikadan üretime dair kesin bilgiler alınır, Ürünlerin ne zaman yüklenebileceği gibi
 • Müşterinin ürün hakkında özel taleplerinin olup olmadığı sorgulanır ve teslim tarihine karar verilir.
 • Nakliyeci ile görüşülüp, Sevkiyatın hangi tarihte yapılacağı kararlaştırılır.
 • Yükleme tarihinden önce ödeme istenir.
 • İhracat ilişkilerinde güven çok önemlidir. Karşılıklı güven oluştuğunda ihracat ilişkileri de aksamadan gerçekleşmektedir
 • Fabrikadaki üretimden kaynaklı erken ya da geç sevkiyatlar karşılıklı diyalog ile halledilmektedir.
 • Yüklemenin gerçekleşeceği gün ihracat evrakları hazırlanmaktadır.
 • Türkçe ihracat faturaları, commercial invoice, sevk irsaliyesi gibi evraklarla imzalama ve kaşeleme işlemleri gerçekleştirilir. Gümrük hizmeti aldığınız firma ile her adımda teyitleşin.
 • Sevkiyat günü nakliyeci firmaya ürünün taşınmaya hazır olduğuna dair konşimento talimatı gönderilir
 • Sevkiyat firması gelir ve tüm kaşeli belgeler ile ürünü alır. Bu süreçte müşteriye de adım adım siparişine dair her bilgi aktarılır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir