Kar Marjı Nedir? Mark Up ve Gross Profit

Finans Neden Günümüz İşletmelerinin En Önemli Birimi. Günümüzde finans ve muhasebe, sadece mali işlerden sorumlu kişilerin uğraşı değildir. Hem yönetim kademeleri hem de işletmede satış ve pazarlama ile ilgili tüm birimler  açısından işletmelerin performans ve risk değerlendirmesi için önemli bir araçtır.

İşletmenizde finansal kavramlar denince ilk kalkış noktası kar marjının hesaplanmasıdır. Bu yazımda, çok kısaca kar marjı, “gross profit” ve “mark-up” konularına değineceğim.

Kar marjı, satış işlemi sonrası, beklenen kar oranı olarak tanımlanır. Doğal olarak Kar marjı, üründen, hizmetteni, bulunduğu yerden kaynaklı farklılık gösterebilir. İngilizcede iki karşılığı bulunan bu kelimelerin türkçede tek bir karşılığı vardır o da kar marjıdır. Kar marjı “gross profit” ve “mark-up” olarak hesaplanabilir. Kullanılan hesaplama yöntemine göre kar marjı farklı hesaplanabilir. Bundan dolayı kar marjı hesaplayacak olan kişiler hangi hesaplama yöntemi kullanılacaksa hesaplama öncesinde ona karar vermeli ve hesaplamayı ona göre yapmalıdır. Aksi durumda farklı kar marjları hesaplanarak karışıklığa sebep olunabilir.

Kar Marjı Nasıl Hesaplanır?

Gross Profit – Yukarıdan Aşağıya

Bu hesaplama yöntemi Yukarıdan aşağıya hesaplama olarak adlandırılmaktadır. Gross Profit hesaplama yöntemiyle kar marjını bulmak öncelikle ürünün/hizmetin satış fiyatından alış fiyatı çıkartılır. Elde edilen sonuç satış fiyatına bölünür. Bölümün sonucu da 100 ile çarpılarak kar marjı bulunmuş olur.

Gross Profit – kar marjı = [ ( satış fiyatı – alış fiyatı ) / satış fiyatı ] x 100

Örneğin bir ürünün veya hizmetin:
Satış fiyatı 100TL olsun
Alış fiyatı 50TL olsun.
Bu durumda Gross Profit – kar marjı = ( 100-50 ) / 100 x 100 = 50 /100×100 = %50 olarak yukarıdan aşağı hesaplama yöntemiyle bulunmuş olur.

Mark-up – Aşağıdan Yukarıya

“Aşağıdan yukarıya hesaplama” olarak adlandırılan bu yöntemle yine Gross profit yönteminde olduğu gibi ilk olarak ürünün veya hizmetin satış fiyatından alış fiyatı çıkartılır. Bulunan fark alış fiyatına bölünür. Bölüm sonucu da 100 ile çarpılarak aşağıdan yukarıya hesaplama ile kar marjı bulunmuş olur.

Mark-up – kar marjı = [( satış Fiyatı – alış Fiyatı) / alış Fiyatı] x 100

Örneğin bir ürünün veya hizmetin:

satış fiyatı 100TL olsun
alış fiyatı 50TL olsun.
Bu durumda Mark-up – kar marjı = ( 100-50 ) / 50 x 100 = 50 /50×100 = %100 olarak aşağıdan yukarıya hesaplama yöntemiyle bulunmuş olur.

[the_ad_placement id=”icerik”]