Vizyon ve Misyon kavramlarının içini doldurun

Misyon ve Vizyon işletmelerin amaçlarını ve konumlarını bildiren kısa paragraflardan oluşur. Bir şekilde, firmanın neden var olduğunu, hangi amaca hizmet ettiğini ve ileriye dönük amaçlarını Misyon ve Vizyon ile tanımlar.

Vizyon ve misyon kavramları stratejik yönetim anlayışının yaygınlaşmasına paralel olarak çok yaygın kullanılmaya başlanmıştır. Ancak bu yaygınlaşma beraberinde bir karmaşayı da getirmiştir. Vizyon ve misyon kavramları çoğu zaman birbiri yerine kullanılmakta ve kafa karışıklığına yol açmaktadır.

Aynı sektörde çalışan tüm firmaların Vizyon ve Misyon kavramları neredeyse aynıdır. Farklı bakış açılarını, ilgili kavramlarda ifade etmek yerine, kopyala, yapıştır mantığı ile hareket etmeleri, bu konuda özensiz davranmaları, stratejik yönetim açısından bir değer olan Vizyon ve Misyon kavramlarının içini, tüketici, tefarikçi, paydaş açısından içi boşaltılan kavram haline getirmektedir.

Misyon: Firmanın veya kuruluşun var oluş sebebini açıklayan tanımdır. Neden varız? Ne iş yaparız? Kime hitap ederiz? gibi 5N 1K sorularını yanıtlar ve doğru ifade eder.
Vizyon: Firmanın gelecekteki hedefidir. Firmanın ortalama 10 yıl sonra hangi konumda olacağını, hangi konumda olmak istediğini veya geleceğe dair olabilesi gerçekçi hedefini açıklar. Yani, nereye varmak istiyoruz? gelecekteki statü konu, Amaç gibi soruları yanıtlar.

Misyon çoğunlukla içe yönelik bir ifade olarak kullanılır.Büyük olasılıkla doğrudur.  Çalışanlarına yaptıkları işin önemli, anlamlı ve topluma yada bir yerlere faydalı olduğunu anlatmak ve bunu kabullenmelerini sağlamak için de kullanılır. çalışanlar bu şekilde gerçekten yaptıkları işin sadece işletmeye para kazandırmaktan ibaret olmadığını, insanlar yada toplumlar için bir fayda ürettiği hissederler. Burada IK Departmanlarına da büyük iş düşer, çalışanlar, Misyon’a uygun aktiviteleri sonucunda bir beklenti oluşmaktadır. Çalışanları mutlu olduğu, kendini ailesinde gibi hissettiği, maaşlarını ve haklarını düzenli aldığı işletmelerde, misyonu destekler, güçlendirir.

İnanılır, altı beslenir, yönlendirici pozisyonundan değer kaybetmez ise, işletmenin ileri yönelik hareketlerinde kullanılan çok önemli bir araçtır. Değer kaybetmesi durumunda, çok ciddi yönetsel bir aracı kaybetmiş olursunuz.